H.I. Giørtz Logo

MENY

Høydepunkter

Elektrifisering av lastebilparken

 • Første elektriske lastebil levert i 2022
 • Vår 2024 fikk vi levert to Scania BEV regional som også har batterikapasitet til å dra henger
 • Høst 2024 får vi ytterligere levert to Scania BEV regional
 • CO2 utslipp pr. distribuert m3 er redusert med mer enn 25% siden 2015
 • Øvrig bilpark er biler med EURO 6

Redusert energiforbruk

Gjort store utbedringer på bygg:

 • Byttet vindu og etterisolert i administrasjonen
 • Byttet til ledlys på tørrvarelageret.
 • 70% av bygningsmassen har nå ledlys.
 • Oppgradert ventilasjonsanlegget


Sirkulær verdikjede

 • NorgesGruppen/ASKO/GHI Giørtz har som mål om at maten vi selger skal benyttes så høyt som mulig i matavfallshierarkiet. Det betyr at mest mulig mat skal gå til mennesker. I 2023 startet vi opp prosjekt MSR (Matavfall som ressurs). Matavfallet fra butikkene blir hentet inn med distribusjonsbilene og blir levert til anlegg som omdanner dette til biogass/drivstoff.
 • Gå til › KING (Kildesortering i NorgesGruppen)

Sponsorat og støtte

 • Støttet over 50 lokale idrettslag, arrangement og organisasjoner med midler, mat-/drikkevarer og materiell.
 • Suppebilen og Hjelpegruppa i Ålesund og Omegn var blant de største mottakerne.

Sosialt ansvar

 • Samarbeid med ungdomsteamet i NAV med mål om å få ungdom med hull i CVen tilbake til arbeidsmarkedet og fast lønnet arbeid.
 • Siden oppstart i 2018 har 12 ungdommer kommet i fast arbeid hos oss.

Kvinnelige ledere

 • Målrettet arbeid for å nå 40% kvinneandel blant ledere på alle nivå innen 2030, gjennom bevisst rekruttering og langsiktig lederutvikling.
 • Andel kvinner i ledende stillinger er 41% i 2023.

Bærekraftssertifiseringer

 • Målrettet arbeid med å forbedre våre leveranser og miljøprestasjoner.
 • Re-sertifisert på ISO 22000 til FSSC 22000.
 • Ekstern revisjon gav kun 6 avvik med tilhørende tiltak.

Læringsarenaer

 • Målrettet arbeid for å skape en lærende organisasjon som gir gode forutsetninger for læring hos våre medarbeidere.
 • For å stimulere til kontinuerlig læring måler vi læringsarenaer.
 • Gjennomførte 109 læringsarenaer i 2023.