H.I. Giørtz Logo

MENY

Samfunnsansvar

Som en stor arbeidsgiver er det viktig for oss å ta del i å skape en sterk og levende region. I H.I. Giørtz støtter vi flere idrettslag og kulturtilbud, i tillegg til ulike initiativ som alle gjør regionen vår til et godt sted å leve.

En hjørnesteinsbedrift i lokalsamfunnet gjennom generasjoner.

Vi har spilt en aktiv rolle i å utvikle regionen; som arbeidsgiver, som eiendomsutvikler og som en aktør som aktivt støtter opp om frivillige lag og organisasjoner. Vi som jobber i H.I. Giørtz føler derfor at vi er en del av et miljø og en kultur som er delaktige i å bygge, skape og videreutvikle regionen som vi lever og bor i. Dette skal vi fortsette med.

NAV Tinder ga nye medarbeidere

NAV og HI Giørtz samarbeider for å gi ungdom som står utenfor en ny start. De to partnerne ser gode resultat og HI Giørtz har fått mange gode og lojale medarbeidere. Det hele startet med "NAV Tinder".

Les mer

Hovedsamarbeidspartner til AaFK

Vi har vært støttespillere til AaFK gjennom både opp- og nedturer. For oss er det viktig at Ålesund har en eliteserieklubb.

Festivalbyen Ålesund

Som samarbeidspartner til Momentium bidrar vi til å sette regionen på kulturkartet.

Vi støtter breddeidretten

Vi støtter over 50 lokale idrettslag med midler og materiell.

Suppebilen - suppe og prat for fattig og rik i Ålesund

Vi støtter Suppebilen med trygg mat. Suppebilen er et fantastisk inititativ som tilbyr suppe og prat for fattig og rik i Ålesund – hver tirsdag og fredag fra kl 11 i Korsatunnelåpningen.