H.I. Giørtz Logo

MENY

Rapportering

Likestilling

H.I. Giørtz Sønner AS arbeider kontinuerlig med å fremme likestilling og hindre diskriminering.

Les mer

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal sikre allmenheten tilgang på informasjon om hvordan selskapet arbeider med menneske- og arbeidstaker-rettigheter.

Les mer

Bærekraftsrapport 2022

H.I. Giørtz har en ambisjon om å bli bærekraftig og klimanøytral. Det betyr at vi skal ha fokus på energieffektiviserende tiltak, fornybare og bærekraftige ressurser og nullutslipp innen transport. I vår bærekraftsrapport kan du lese mer om hva vi faktisk gjennomfører, hva vi planlegger å gjøre og beskrive hva vi som bedrift står for.

Last ned bærekraftsrapport

HMS-rapport 2022

For å skape et godt og trygt arbeidsmiljø krevet et systematisk og kontinuerlig HMS-arbeid. I dette ligger evne til å prioritere, sette klare mål, utarbeide handlingsplaner, innføre retningslinjer og stille krav til rapportering.

Last ned HMS-rapport