H.I. Giørtz Logo

MENY

Mennesker og mangfold

Godt arbeidsmiljø

 • 0 fraværsskader (H1)
 • Aktivt arbeid for å sikre lavt sykefravær. Vi skal være blant de beste i bransjen.
 • Årlig måling av medarbeidertilfredsheten (MTU) oppnå en score på ≥ 75 poeng
 • Involvering og konferering med våre ansatte er aktive virkemidler som benyttes i utviklingen av H.I. Giørtz.

Kompetanseutvikling

 • H.I. Giørtz står foran endringer knyttet til automatisering og nye IT system. Det er derfor en ser at det må etableres ulike læringsarenaer for å løfte kompetansen i organisasjonen. Her vil vi løfte den erfaringsbaserte kunnskapen gjennom minst 150 ulike læringsarenaer pr år.
 • Rekruttere 2 nye læringer hver høst
 • I samarbeid med tillitsvalgte skal vi utvikle kompetanse og sikre at vi øker andelen med fagbrev innen logistikk og transport
 • H.I. Giørtz skal utlyse alle ledige stillinger internt
 • Opprette HIG Bærekraftsforum for å sikre kontinuitet i arbeidet og rett kompetanse i organisasjonen

Mangfold og likestilling

 • Jevn fordeling av kvinner og menn i alle deler av organisasjonen
 • 40% kvinneandel i lederstillinger. Med lederstillinger mener vi teamleder og oppover
 • Aktivt arbeide for ansettelse av kvinnelige sjåfører
 • Skape muligheter for mennesker som faller utenfor arbeidslivet gjennom arbeidstrening
 • Redusere andelen som jobber ufrivillig deltid til under 4%