H.I. Giørtz Logo

MENY

Ressurseffektive og tar hensyn til miljøet

Utslipp til luft

 • I løpet av 2030 nå målet om kun bruk av fornybart drivstoff innen distribusjon og inntransport
 • Benytter bare elektriske firmabiler
 • Gjennom miljøvennlig kjøring redusere CO2 utslippet 5 % årlig frem til 2030
 • Øke fyllingsgraden på bilene til 90% (PPL)

Avfall (Link til: Avfall- og kildesortering i ASKO)

 • 100% kildesortering av avfallet (inkl. KINGII) i verdikjeden
 • 100% returandel av matavfall til biodrivstoff (MSR) i verdikjeden
 • Matsvinn og bærekraft skal være et fast punkt på agendaen i møte med profilhusene

Energi

 • Kontinuerlig arbeid med små og store ENØK tiltak som gir reduksjon i forbruk strøm
 • Utrede muligheten for å etablere solceller på tak

Emballasje

 • Redusere forbruk emballasje i egen produksjon målt i kg miljøvederlag
 • Investere i plastlinje for å redusere forbruk plast
 • Aktivt melde avvik til kategori innkjøp NG ved svak emballasje