H.I. Giørtz Logo

MENY

Trygg mat med god kvalitet

Kompetanseutvikling

  • Årlig oppfriskning av ferdigheter og kunnskap om HACCP til alle medarbeidere gjennom SX (SurveyXact)

  • Årlig oppfriskning for alle som kommer inn som sommervikarer om viktigheten om rutiner i forhold til HACCP

  • Årlig opplæring og status team HACCP

Sporing i varestrømmen

  • Gjennomføre forprosjekter og implementering av OMS og TMS i løpet av målperioden. Enhetlig systemportefølge, TRACE total, vil gi oss bedre kontroll på varestrømmen og sporing

  • Sikre at vi iverksetter riktige tiltak og i henhold til frist når det er tilbaketrekking

Ærlig og åpen praksis

  • Aktivt bruk av Better i forbedringsarbeidet med god kvalitet og trygg mat. Det er en ambisjon om at vi skal blir flinkere å dokumentere håndteringen av avvik, tilsvarende 10% årlig økning i registrerte avvik.