H.I. Giørtz Logo

MENY

Vesentlighetsanalyse

Den oppdaterte vesentlighetsanalysen er utarbeidet gjennom «Prosjekt Bærekraft» og undersøkelse som er gjennomført hos ansatte.


«Prosjekt Bærekraft» har involvert medarbeidere fra alle deler av organisasjonen og har hatt som mål å:

 • Gjennomføre en vesentlighetsanalyse for å prioritere vesentlige klima og miljø, sosiale og styringsmessige faktorer.

 • Definere konkrete og målbare mål innenfor satsingsområdene. Juster bærekraftsprogrammet tilsvarende med konkrete tiltak.

 • Definere hvordan dette skal forankres i organisasjonen slik at alle opplever at HIG har en klar retning innen bærekraft.

Digital spørreundersøkelse som ble sendt ut til alle 225 medarbeidere for å prioritere vesentligheter innen klima og miljø, sosiale og styringsmessige faktorer.

Det er mye vi ønsker å utvikle videre hos H.I. Giørtz innenfor området bærekraft. I vår prioritering har vi prøvd å vurdere hva som er viktig både for våre interessenter og for H.I. Giørtz. Vi har gjort dette gjennom en

vesentlighetsanalyse. Ved hjelp av analysen har vi tatt alle de områdene som vi syns er viktig og gitt den viktighetsgrad fra «viktig» til «viktigst».

HACCP og matsikring ligger i bunn på alt vi gjør. Gode rutiner og kompetanse i hele verdikjeden skal kontinuerlig prioriteres.

H.I. Giørtz sine vesentligheter:

 1. Klimagassutslipp
 2. Avfall og gjenvinning
 3. Matsvinn
 4. Tilbaketrekking av produkter
 5. HACCP
 6. Matsikring
 7. ISO-sertifisering
 8. Kompetanseutvikling
 9. Praksisplasser
 10. Veldedighet og sponsing
 11. Arbeidsmiljø
 12. Mangfold og likestilling
 13. HMS
 14. Innovasjon
 15. Sosiale forhold i leverandørkjeden
 16. Kompetansedeling (HIG og kunde)
 17. Antikorrupsjon
 18. Datasikkerhet
 19. Lokal verdiskaping