H.I. Giørtz Logo

MENY

Aktiv og positiv bidragsyter i lokalsamfunnet

Samfunnsansvar

  • Hjørnestensbedrift som spiller en aktiv rolle i å utvikle regionen; som arbeidsgiver, som eiendomsutvikler og som en aktør som støtter opp om frivillige lag og organisasjoner.
  • Ivareta godt dagligvare- og serveringstilbud i hele vår region
  • Redusere matsvinn og tap som følge av skade i verdikjeden årlig med 10%
  • Bidra med matvarer til veldedige organisasjoner (eksempelvis Suppebilen og Kellys Håp)
  • Bidragsyter i arbeidet med etablering av nytt kryss Veibust
  • Vi er en del av totalberedskapen gjennom at industrivernet har personell med kvalifikasjoner og nødvendig utstyr tilpasset hendelser som kan ramme oss

Pådriver for bærekraftig samarbeid og utvikling

  • Vi har satt oss høye ambisjoner, men kan ikke nå dem alene. Sammen med produsenter, leverandører og kjøpmenn finner vi løsninger som skaper bedre kundeopplevelser og er til det beste for alle.
  • Oppfølging av leverandørkjeden i henhold til krav
  • Gjennom ASKO Norge AS og vår tilknytning til dette nettverket skal vi utvikle en bærekraftig, kostnadseffektiv og kundeorientert varestrøm.
  • Gjennom partnerskap (eksempelvis NExTdigital og Næringsforeningen) har vi flere nettverk og møteplasser for å utvikle en bærekraftig verdikjede. Samarbeid og kompetansedeling bidrar til å styrke næringslivet i vår region.