H.I. Giørtz Logo

MENY

Drift av detaljhandel

Vi har eierandeler i en rekke dagligvarebutikker i regionen. Dette bidrar til at organisasjonen har god kunnskap om hele verdikjeden.

Kontaktpersoner

Verdifull innsikt gjennom aktive eierskap

Vi bidrar til utvikling, profesjonalisering og drift av dagligvarebutikker i Møre og Romsdal og Nordfjord. Aktive eierskap gir verdifull innsikt i hele verdikjeden. Gjennom selskapet Gange Rolv eier og drifter vi 15 dagligvarebutikker. I tillegg har vi eierinteresser i en rekke andre dagligvarebutikker rundt om i regionen.

Et godt dagligvaretilbud til alle

Gjennom drift og eierskap i en rekke butikker, spredt over hele vårt nedslagsfelt, sørger vi for et godt dagligvaretilbud til alle i vår region. Å være en aktør som bidrar til å “holde liv i distriktene” ser vi i H.I. Giørtz som en del av vårt samfunnsansvar.

Kontaktpersoner detaljhandel