H.I. Giørtz Logo

MENY

Engros

Vi sørger for at varene kommer frem til rett sted og tid, slik at dine kunder får et hav av muligheter både til frokost, middag og kvelds!

Kontaktpersoner

Salg og distribusjon av dagligvarer er grunnpilaren i vår virksomhet.

Tett på 200 ansatte jobber daglig for at vi skal oppleves som markedets mest kundeorienterte og effektive logistikkpartner.


En effektiv varestrøm


Et sømløst samarbeid mellom avdelingene i H.I. Giørtz gjør at varestrømmen flyter som den skal. Vi har en ambisjon om å være Norges råeste og mest kundeorienterte logistikkmaskin, og jobber kontinuerlig med forbedring av hele vår verdikjede.

Marked og innkjøp

Marked og innkjøp sørger for jevn tilgang av varer. Innkjøp baseres på lagerbeholdning, prognoser, historikk og erfaring.

Varemottak

Varemottaket sjekker samsvar mellom bestilt og mottatt vare, samt kontroll av eventuelle skader og avvik i temperatur ved ankomst.

Lager

Lageret sørger for plassering, rullering og plukking av varer. Høyt tempo og nøyaktighet kjennetegner vår lageravdeling.

Sammenstilling

Når en palle er ferdig plukket blir den plassert på en spesifikk lokasjon, før den er klar for å gå videre i kjeden.

Transport

Transportavdelingen sørger for at varene kommer trygt fram til avtalt tid. Sjåførene sjekker at lasten er forsvarlig pakket, og hjelper til med lossing ute hos kunde.

Håndtering av avfall

Miljøstasjonen håndterer og sorterer alt av innkommet retur og sørger for at dette blir håndtert i henhold til gjeldende regelverk og miljøforskrifter.

Et bredt varesortiment

  • Vårt sortiment består av ca. 30 000 ulike varer innenfor tørrvarer, kjøl-/ferskvarer, frysevarer, nonfood, vin, brennevin, legemidler og bilrekvisita. H.I. Giørtz er en del av Asko – Norges ledende grossist, som leveringsdyktig. I tillegg fronter vi en rekke lokale produsenter.

Noen av våre butikker:

H.I. Giørtz er deleid av ASKO NORGE som er Norgesgruppens engrosvirksomhet. Våre største kunder er Norgesgruppens kjedeprofiler:


Et godt dagligvaretilbud til alle

Vi leverer til en rekke butikker spredt over hele vårt nedslagsfelt, og sørger for et godt dagligvaretilbud til alle i vår region. Å være en aktør som bidrar til å “holde liv i distriktene” ser vi i H.I. Giørtz som en del av vårt samfunnsansvar.

Med en leveringspresisjon på 96 % sørger vi for at varene kommer frem til avtalt tid.

Kontaktpersoner Engros