H.I. Giørtz Logo

MENY

Eiendom

Vi har eierandeler i en rekke dagligvarebutikker i regionen. Dette bidrar til at organisasjonen har god kunnskap om hele verdikjeden.

Kontaktpersoner

Vi forvalter eiendommer på rundt 200.000 m2, og driver aktiv eiendomsutvikling hovedsakelig knyttet til detaljhandel.

Eiendom knyttet til drift av dagligvarebutikker

Gjennom drift og eierskap i en rekke butikker, spredt over hele vårt nedslagsfelt, sørger vi for et godt dagligvaretilbud til alle i vår region. Å være en aktør som bidrar til å “holde liv i distriktene” ser vi i H.I. Giørtz som en del av vårt samfunnsansvar.

Regionsutvikling

For oss er det viktig å ta del i å utvikle regionen gjennom investeringer i områder der vi har vårt virke. Vi er derfor involvert i en rekke prosjekter som har betydning for en positiv regionsutvikling.

Har du et spennende prosjekt vi kan hjelpe deg med å realisere?