H.I. Giørtz Logo

MENY

Interessenter

Med interessenter menes personer, virksomheter og organisasjoner som på en eller annen måte påvirkes av H.I. Giørtz sin virksomhet eller som kan sies å påvirke den.

Vi legger vekt på å ha god og tett dialog med våre interessenter. Denne dialogen er viktig for å sikre at arbeidet med bærekraft er relevant for H.I. Giørtz og for våre omgivelser. Det vil bidra til at vi gjør de tiltakene som har mest mulig effekt og skaper mest verdi.