H.I. Giørtz Logo

MENY

Rapportering på bærekraft

I H.I. Giørtz stiller vi høye krav til oss selv som ansvarlig virksomhet. Vi vil være aktsomme og åpne. Aktsomme i forhold til de konsekvensene vår virksomhet har for omgivelsene og åpne i forhold til å informere om det.

Vi vil rapportere om utvikling og resultater av vårt bærekraftarbeid gjennom en bærekraftsrapport som er tilgjengelig for alle.