H.I. Giørtz Logo

MENY

Retningslinjer for arbeidet med bærekraft

H.I. Giørtz skal være en ledestjerne innen logistikkbransjen, anerkjent for vilje og evne til å optimalisere, forbedre og videreutvikle.

Vi skal kreve av oss selv, som av andre, at utvikling skjer på en mest mulig skånsom måte overfor folk, miljø og styresett - og aktivt bidra til å støtte opp om FNs bærekraftsmål.

Rapportering på bærekraft

I H.I. Giørtz stiller vi høye krav til oss selv som ansvarlig virksomhet. Vi vil være aktsomme og åpne. Aktsomme i forhold til de konsekvensene vår virksomhet har for omgivelsene og åpne i forhold til å informere om det.

Vi vil rapportere om utvikling og resultater av vårt bærekraftarbeid gjennom en bærekraftsrapport som er tilgjengelig for alle.