H.I. Giørtz Logo

MENY

Retningslinjer for arbeidet med bærekraft

H.I. Giørtz skal være en ledestjerne innen logistikkbransjen, anerkjent for vilje og evne til å optimalisere, forbedre og videreutvikle.

Vi skal kreve av oss selv, som av andre, at utvikling skjer på en mest mulig skånsom måte overfor folk, miljø og styresett - og aktivt bidra til å støtte opp om FNs bærekraftsmål.