H.I. Giørtz Logo

MENY

Vårt arbeid med bærekraft

I H.I. Giørtz er vi opptatt av å drive vår virksomhet på en skånsom måte og i tråd med FNs bærekraftsmål. Vi stiller høye krav til alle i vår verdikjede, men mest av alt til oss selv.


Vi jobber etter følgende policy:

  • Den overordnede målsetningen med kvalitets- og miljøstyring er at alle ansatte skal samarbeide om å nå de felles målene som er uttalt i selskapets forretningsidé og visjon.
  • Vi jobber kontinuerlig med forbedring gjennom hele verdikjeden i selskapet.
  • Gjennom en god bærekraftstrategi skal vi sikre lønnsomhet og styrking av konkurranseevnen for selskapet, samt sørge for en måloppnåelse av våre kunders forventninger til god kvalitet med minimal miljøpåvirkning.
  • Ledelsen forplikter seg til å benytte kvalitets- og miljøsystemet til å jobbe med kontinuerlig forbedring av prosessene og arbeidsoperasjonene.

H.I. Giørtz sitt arbeid med bærekraft skal være målrettet og relevant for vår virksomhet.

Det betyr at vi må spisse innsatsen mot de områdene der vi har størst påvirkning, og som betyr mest for våre omgivelser.

I tråd med den ledende standarden for bærekraftsrapportering (Global Reporting Initiative, GRI) har vi gjennomført en vesentlighetsanalyse og interessentanalyse, og basert på FNs bærekraftsmål identifisert de viktigste fokusområdene for H.I Giørtz.

Vi ønsker å se effekten av vårt bærekraftsarbeid og derfor måler og evaluerer vi tiltakene vi gjennomfører. Årlig mål er satt i et bærekraftsdashbord.

Bærekraft i styringsprinsippene

H.I. Giørtz bruker aktivt ledelsessystemet for kvalitet, miljø og arbeidsmiljø for å sikre trygg mat, minimal påvirkning av det ytre miljø og tilrettelegge for et godt arbeidsmiljø. Vi er sertifisert etter ISO 14001, FSSC 22000 og ISO 45001.

Våre holdninger til samfunnsansvar og bærekraft, og krav til hvordan vi skal opptre, er nedfelt i NorgesGruppens felles styringsprinsipper, dokumenter og etiske retningslinjer. Vi stiller krav til virksomheter vi samarbeider med gjennom etiske retningslinjer for leverandører.

Vårt antikorrupsjonsarbeid er en naturlig del av vårt samfunnsansvar. Det er i både samfunnets og vår egen interesse at beslutningsprosesser foregår på en åpen og forsvarlig måte. Derfor har vi etablert rutiner med mål om å forebygge, avdekke og håndtere alle typer korrupsjon.

Programmet med konsernfelles krav, etiske retningslinjer, opplæring og kompetansebygging, dilemmatreninger og risikovurderinger gjennomføres regelmessig.

H.I. Giørtz er tilknyttet konsernets varslingstjeneste.

Les NorgesGruppens etiske retningslinjer.