H.I. Giørtz Logo

MENY

Slik jobber vi med bærekraft

I H.I. Giørtz er vi opptatt av å drive vår virksomhet på en skånsom måte og i henhold til FN`s bærekraftsmål. Vi stiller høye krav til til alle i vår verdikjede, men mest av alt til oss selv.

Vårt bærekraftsarbeidRetningslinjerInteressenterVesentlighetsanalyseSatsningsområderHandlingsplan

Bærekraftsrapport 2022

H.I. Giørtz har en ambisjon om å bli bærekraftig og klimanøytral. Det betyr at vi skal ha fokus på energieffektiviserende tiltak, fornybare og bærekraftige ressurser og nullutslipp innen transport. I vår bærekraftsrapport kan du lese mer om hva vi faktisk gjennomfører, hva vi planlegger å gjøre og beskrive hva vi som bedrift står for.

Last ned rapporten

Høydepunkter i 2022

Nullutslipps transport

 • Første elektriske lastebil levert i 2022

 • Starten på mål om nullutslipp i 2023

 • Bestilt ytterligere 4 EL lastebiler som blir levert i Q4-23 og Q1-24.

 • CO2 utslipp pr. distribuert m3 er redusert med mer enn 25% siden 2015.

 • Nådd ny milepæl med kun EURO 6 biler i daglig drift.

Redusert energiforbruk

Gjort store utbedringer på bygg:

 • Byttet vindu og etterisolert i administrasjonen

 • Byttet til ledlys på tørrvarelageret.

 • 70% av bygningsmassen har nå ledlys.

 • Oppgradert ventilasjonsanlegget

Sirkulær verdikjede

Oppstart av prosjekt MSR (Matavfall som ressurs) for å kunne kunne rapportere andel av restavfall.

Sponsorat og støtte

 • Støttet over 50 lokale idrettslag, arrangement og organisasjoner med midler, mat-/drikkevarer og materiell.

 • Suppebilen og Hjelpegruppa i Ålesund og Omegn var blant de største mottakerne.

Sosialt ansvar

 • Samarbeid med ungdomsteamet i NAV med mål om å få ungdom med hull i CVen tilbake til arbeidsmarkedet og fast lønnet arbeid.

 • Siden oppstart i 2018 har 10 ungdommer kommet i fast arbeid hos oss.

Kvinnelige ledere

 • Målrettet arbeid for å nå 40% kvinneandel blant ledere på alle nivå innen 2026, gjennom bevisst rekruttering og langsiktig lederutvikling.

 • Andel kvinner i ledende stillinger er 41% i 2022

Bærekraftssertifiseringer

 • Målrettet arbeid med å forbedre våre leveranser og miljøprestasjoner.

 • Re-sertifisert på ISO 22000 til FSSC 22000

 • Ekstern revisjon gav kun 6 avvik med tilhørende tiltak.

Læringsarenaer

 • Målrettet arbeid for å skape en lærende organisasjon som gir gode forutsetninger for læring hos våre medarbeidere.

 • For å stimulere til kontinuerlig læring måler vi læringsarenaer.

 • Gjennomførte 89 læringsarenaer i 2022